• Địa chỉ: Shop 39, 40, 41 - Big C Long Biên, 07-09, Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
  • Số điện thoại: 024.6666.0240