• Địa chỉ: 3 P. Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0981498664