I. BẢNG THÔNG SỐ NAM

II. BẢNG THÔNG SỐ NỮ


III. BẢNG THÔNG SỐ BÉ TRAI


IV. BẢNG THÔNG SỐ BÉ GÁI