• Địa chỉ: 102 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0981648967