• Địa chỉ: 46 Tổ 3 Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0984386858