• Địa chỉ: D10/TN 29-31, đường Thanh Niên, TTTM Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Số điện thoại: 024.32003397