• Địa chỉ: 175, Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0984377381