• Địa chỉ: 56B Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0968.088.708