• Địa chỉ: 233-235 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
  • Số điện thoại: 02462761232