• Địa chỉ: Số 106 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0975889106