• Địa chỉ: 107 C2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
  • Số điện thoại: 024.35739350