• Địa chỉ: 280, Kim Ngưu, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0964.866.280