• Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0968521797