• Địa chỉ: 17, Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Số điện thoại: 0981.290.674