• Địa chỉ: 355 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Số điện thoại: 024.3253.5130