Hội sản xuất đáp ứng Trách nhiệm toàn cầu (WRAP) là tổ chức chứng nhận lớn nhất trên thế giới chứng nhận về điều kiện, môi trường làm việc đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng với cường độ lao động cao. WRAP nhận được sự hỗ trợ của 25 tổ chức thương mại quốc tế bao gồm các liên đoàn dệt may quốc tế đại diện cho 36 hiệp hội quốc gia và hơn 150,000 doanh nghiệp. Mục tiêu của chương trình chứng nhận WRAP là xúc tiến và chứng nhận hợp pháp, sản xuất mang tính nhân đạo và đúng với nguyên tắc xử thế ở khắp nơi trên thế giới. Việc GENVIET được cấp chứng nhận WRAP như là một lời khẳng định cam kết của Công ty trong chiến lược xây dựng phát triển toàn diện và bền vững trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nhà nước, trách nhiệm xã hội và công ước quốc tế bằng việc tôn trọng triệt để các cam kết sản xuất WRAP, với 12 nguyên tắc chủ đạo sau đây:

1.    Luật pháp và quy tắc nơi làm việc
2.    Ngăn cấm lao động cưỡng bức
3.    Ngăn cấm lao động trẻ em
4.    Ngăn cấm quấy rối và ngược đãi
5.    Bồi thường và phúc lợi
6.    Giờ làm việc phải không được vượt quá giới hạn của luật pháp
7.    Ngăn cấm phân biệt đối xử
8.    Sức khỏe và an toàn môi trường làm việc
9.    Các quyền hợp pháp của nhân viên về sự do hiệp hội và thỏa thuận tập thể
10.    Các điều lệ, quy tắc và tiêu chuẩn về môi trường
11.    Thực hiện đúng thủ tục thuế quan
12.    Cấm chất ma túy.

Lợi ích các doanh nghiệp nhận được từ việc chứng nhận của WRAP là chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của hiệp hội mua hàng Mỹ về trách nhiệm xã hội. Có thể nói chứng nhận WRAP là tấm “giấy thông hành quốc tế để xuất khẩu vào các nước phương tây”. Giấy chứng nhận mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp về cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hoạt động xuất khẩu trên toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là bằng chứng cho việc thực thi nghiêm túc chiến lược phát triển toàn diện, bền vững của Công ty Cổ phần thời trang GENVIET trong giai đoạn phát triển mới.