• Địa chỉ: 293 Trung Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình
  • Số điện thoại: 0982662668