• Địa chỉ: Trần Nhân Tông, Xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Ninh Bình
  • Số điện thoại: 0981127894