• Địa Chỉ: Số 149 Lương Văn Thăng, Phường Đông Thành, Thành Phố Ninh Bình
  • Số điện thoại: 0989902886