• Địa chỉ: Số 60B, Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh
  • Số điện thoại: 0948632281