• Địa chỉ: Shop 5 Big C Vinh, Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An
  • Số điện thoại: 02383580786