• Địa Chỉ: 260 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0866727876