• Địa Chỉ: Shop 11 Big C Hải Phòng, Lê Hồng Phong, Thành Phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0981.300.644