• Địa Chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, Thành Phố  Bắc Ninh
  • Số điện thoại: 02226271873