• Điạ chỉ: 122 Trần Phú, TP Thanh Hóa
  • Số điện thoại: 02373728193