• Địa chỉ: 186 Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình
  • Số điện thoại: 0978239768