• Địa Chỉ: Cột 5, Hồng Hà, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 0961387876