• Địa chỉ: Số 354, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
  • Số điện thoại: 0393037152