• Địa Chỉ: 2001 Đại lộ Hùng Vương, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Số điện thoại: 0914908507