• Địa chỉ: Lộc Hoà, TP. Nam Định, Nam Định
  • Số điện thoại: 0945719726