• Địa chỉ: 16 Hoàng Liên, TP Lào Cai
  • Số điện thoại: 0976777022