B1: Bạn có thể quét mã QR tại quầy hoặc truy cập trang web game quay http://trungvang.genviet.com để tham gia vòng quay may mắn.B2: Điền mã quay thưởng tại hóa đơn để nhận lượt quay, mỗi mã tương ứng với 1 lần quay thưởngB3: Điền mã lượt quay vào ô viết hoa toàn bộ

B4: Điền thông tin cá nhân tham gia quay thưởng ..

B5 : Sau đó nhấn vào logo GENVIET để quay giải

Nhớ lưu lại hóa đơn và mã trúng thưởng để nhận giải bạn nhé!