• Địa chỉ: 19, Phố Nối, Hưng Yên
  • Số điện thoại: 0933868666