• Địa chỉ: Số 42 Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
  • Số điện thoại: 0981377751