• Địa chỉ: Số 30, Đường Biên Hòa, P.Minh Khai, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
  • Số điện thoại: 0376.178.326