• Địa chỉ: Shop 2 + 3 (tầng 1) Big C Đà Nẵng, Hùng Vương, TP Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 02363530028