• Địa Chỉ: Kim Cúc Plaza, Ghềnh Ráng, Thành Phố Qui Nhơn, Bình Định
  • Số điện thoại: 096 1854698